Vår huvudorganisation är Unizon

Unizon ansluter över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer, jourer mot sexuella övergrepp samt andra stödjande föreningar/organisationer.

Andra samarbetspartners

NBV Gävleborg
Studiecirklar och kultur
073 461 57 10