På QvinnoQraft kan vi hjälpa dig med stöd vid kontakter med t.ex. myndigheter mm. Dessutom anordnar vi intressanta föreläsningar och aktiviteter. Vi har tystnadsplikt och journalför inget. Hos oss får man vara anonym, och vi har sekretess. Allt som sägs hos oss stannar hos oss! 


Bildterapi


Jag som håller i bildgrupperna på QvinnoQraft är utbildad bildterapeut. Bildterapi är en kreativ terapiform med en kombination av skapande och samtal/reflektion. Måleriet är kravlöst & lekfullt och du behöver inga förkunskaper för att kunna delta. Vi arbetar med olika övningar som är anpassade för att alla enkelt ska kunna komma igång och släppa prestation som annars kan hämma ditt uttryck. Det kreativa skapandet tar dig in i ditt kreativa flöde. Den målade bilden kan ses som en spegel som ligger som grund till samtal och reflektion efteråt. Gruppen träffas en gång i veckan i QQ’s lokaler.

Självkänslagrupp


Självkänslagruppen hålls med en utbildad Samtalsterapeut, alkohol- och drogterapeut.

Ämnen som tas upp är självkänsla, relationer, beroende och medberoende.