Om Oss

QvinnoQraft i Sandviken är en social mötesplats för kvinnor som lever eller har levt i någon form av utsatthet. Många som besöker oss har psykisk ohälsa, våld i nära relation eller beroende/medberoende. Utsatthet kan komma på många olika sätt, och vi definierar inte vad utsatthet är. Ibland kan man som kvinna behöva hjälp att bryta isoleringen, och ibland kanske handla om att man känner sig ensam. Oavsett anledning är du alltid välkommen till oss.

Vi erbjuder samtalsstöd, självkänslagrupp, bildterapi, hjälp och stöd vid kontakter med t.ex myndigheter. Dessutom anordnar vi intressanta föreläsningar och aktiviteter.


Vi har 3 krav av dig som besöker oss:

– Du definierar dig som kvinna.

– Du är över 18 år.

– Du är nykter/drogfri vid besök i våra lokaler.

Vi har sekretess, vilket innebär att allt som sägs hos oss, stannar hos oss.

Vårat mål är att alla som besöker oss ska känna sig sedd, hörd, trygg och må bra.


Varmt välkommen!